Hitta begagnade lastbilar

Att köpa ett begagnat fordon är alltid förenat med en viss risk – det gäller såväl för bilar som för lastbilar. Särskilt lastbilar som varit i trafik länge kan ha dragit på sig diverse fel som inte är uppenbara vid första testkörningen. Är du på jakt efter en lastbil, kommer du mest troligt att använda…

Read More →

Hitta rätt leverantör

Det finns en del som ett företag bör tänka på i upphandlingsprocessen när det ska välja leverantör. Allt från hur du ska formulera dig till urvalet. Du är oftast bunden till din leverantör under en längre tid, varför det är viktigt att rätt beslut fattas. Upphandlingar är en konst som tar tid att lära sig….

Read More →

Visa upp ditt företag

Är du en egenföretagare eller arbetar du på något sätt med marknadsföring för ditt företag? Marknadsföring har funnits länge och det syftar till att öka försäljningen av ett företags produkter. Det kan även syfta till att göra ett varumärke mer välkänt. Oavsett vad skälet är, är den gemensamma nämnaren att ni vill sticka ut. Ni…

Read More →

Hitta målare

Funderar du på att måla om? Beroende på jobbets storlek kan det vara lätt eller svårt att göra själv. Att måla om ett enkelt rum hemma går oftast bra att göra själv om man har tid och ork. Större målerijobb inomhus kan ibland vara skönt att överlåta till någon annan, i synnerhet om måleriet även…

Read More →

Hur hittar företagen mig?

Om man har ett företag som ska jobba mot andra företag gäller det att synas och göra sig hård. Konkurrensen är hård och priserna pressas hårt för alla. Vad kan man göra för att få företagen att hitta ens företag? Sökmotorpotimering Det här går, till viss del, att göra själv men ju bättre resultat man…

Read More →

Få de bästa offerterna

När man ska beställa arbete av ett företag måste man beställa en offret. Det kan vara lite svårt i början men vi hjälper. Var tydlig Det första man måste lära sig är att vara tydlig med vad arbetet gäller. Tror man att arbetarna kan stöta på problem någonstans, be dem att ha det i åtanke…

Read More →

Svenska storföretag

Sverige har en diger historia av framgångsrika företag. Under den senare delen av 1900-talet var det till och med så att flera av våra svenska företag var världsledande på ett flertal marknader. Här presenterar vi några av de framgångsrika företagen. Faktum är att flera av företagen faktiskt ligger med på listor över storföretag i världen,…

Read More →