Hitta bäst kassasystem för butiker

Grundläggande för ett kassasystem i butik är att det följer den gällande lagstiftningen om dessa. Köper man ett modernt kassasystem behöver man dock inte oroa sig för denna fråga.

På nätet kan man idag välja mellan över hundra olika kassasystem som finns till salu på den svenska marknaden. Tittar man lite närmare på dessa så framgår det att en del har specialiserat sig på vissa branschers särskilda behov. Man kan utgå från att de sistnämnda är väl lämpade för just dessa verksamheter.

En annan sak att tänka på är om kassasystemet är anpassat till att omfatta en hel kedja av anläggningar som har unika system för prismärkning, redovisning, marginalberäkningar med mera. Det kan ibland krävas att systemet tillåter individuella och flexibla lösningar som är anpassade till användarens redovisningssystem.

Det finns olika slag av butiksdatasystem och det gäller för dig att hitta ett kassasystem som passar ihop med just det butiksdatasystem som du är ansluten till om du driver butik exempelvis som återförsäljare eller licenstagare. I ditt kontrakt med huvudleverantören kan det finnas ett krav på att du ska använda ett särskilt kassasystem.

Ett företag som har specialiserat sig på försäljning av kassasystem heter Butikskassa. Hos dem kan man få uppslag till vilken typ av kassasystem som passar den egna butiken samt också kunna köpa system med olika typer av tillbehör som kan vara av vikt för den egna verksamheten.

En butiks kassa ska innehålla flera delar. Förutom själva kassalådan ska det finnas en ”svart låda” som är till för att Skatteverket ska kunna utföra sina kontroller. Att inte ha en sådan låda kan medföra mycket höga böter.

Man kan också ha behov av ett säkerhetsskåp där man kan låsa in viktiga handlingar och en växelkassa över natten. Fler användbara tips finner du i IDG:s artikel om att välja kassasystem.