Hitta det bästa städföretaget

Det finns en del olika kriterier att ta hänsyn till när det gäller att finna det optimala städföretaget just för dig. Det gäller både privatpersoner som söker städhjälp i hemmet eller affärsmän som letar efter samma sak till sitt kontor eller butik.

Det som kan vara bra för den ene kanske inte passar den andre. Olika sätt att sätta priser och satta tariffer varierar mycket i branschen. Men idag finns det möjlighet att skaffa in offerter och referenser. Se till att det prisförslag som ges är heltäckande innan avtal skrivs. Det finns fall där flera olika avgifter som inte angetts i offerten tillkommit.

Städning

Olika sätt att beräkna

Detta gör inte branschen till en opålitlig eller oseriös sådan. Variabeln av städobjekt är helt enkelt ofantligt bred. Ska pris per kvadratmeter vara det som ger bästa pris, eller följer städbolaget en upprättad timtaxa? En städfirma som specialiserat sig på kontorslokaler kanske inte har det bästa underlaget för prisbestämning av privata städobjekt som till exempel lägenheter.

Kunden i centrum

Den personliga kontakten med städföretagets representanter och de som skall utföra arbetet är också viktigt, givetvis. Kommer man att få samma städare hela tiden? Hur är kontrollen av städningen? Hur utförs den? Vilka resurser beträffande maskiner och utrustning finns? Tveka inte att ställa så många frågor som går att komma på. Kunden skall ha bästa möjliga underlag innan det bestäms vilket företag som får uppdraget. Kunden skall ha bästa möjliga service.