Hitta flaskhalsen i produktionen

Inom produktionsplanering är det viktigt att försöka hitta flaskhalsarna. Det vill säga de moment i produktionskedjan som gör att flödet stannar upp och man inte kan utnyttja sina produktionsresurser på effektivast möjliga sätt. Utöver själva produktionen krävs det att man också ser över hela värdekedjan från start till leverans.

En metod för att åstadkomma en sådan optimering av varuflödeskedjan kallas Supply Chain Management eller SCM. SCM anses för närvarande vara ett av de initiativ för förbättring av produktionskedjan som stämmer mest med vad som efterfrågas av företagen idag. Med alltmer ökad robotisering av tillverkningen ökar också möjligheterna i just detta avseende.

Vid genomförande av SCM är det sex avsnitt som studeras.

  1. Servicenivån gentemot kunden
  2. Hantering av order och prognoser på efterfrågan
  3. Anpassning av produktionen till 1 och 2
  4. Inflöde av varor och tjänster
  5. Distributionshanteringen
  6. Informationsgivning och beslut

Genom att utveckla dessa områden åstadkommer man framför allt resultat med avseende på;

  • Minimalt användande av resurser i förhållande till avsett resultat
  • Mindre bindning av kapital i processen
  • Optimalt användande av befintliga resurser i form av kapital, människor och maskiner

Axxos Industrisystem är ett företag som är specialiserat på att utveckla programprodukter för optimalt användande av maskinerna. Genom deras programvara OEE får man svaret på hur väl man utnyttjar sina maskiner. TAK/OEE ger också detaljerad information om var i produktionsledet det uppstått förluster, vilka naturligtvis också visar de potentiella förbättringsmöjligheterna. På det sättet blir OEE-värdet nyckeln till hur man kan hitta de flaskhalsar som finns i alla producerande företag. Man slipper gissa sig fram utan kan luta sig mot hårda fakta när det gäller att genomföra förändringar.

Axxos/OEE är ett verktyg som kan användas i den vardagliga styrningen och innebär ett enkelt sätt att samla in de data som är det nödvändiga underlaget för beslutsfattandet.