Hitta framtida medarbetare

Rekrytering är bland det svåraste man kan göra som chef. Det tar mycket tid att gå igenom alla anställningsansökningar och kostnaderna för annonsering kan bli betydande. Då har vi inte ens räknat de förlorade kostnaderna under tiden den nyanställda fortfarande är under upplärning och inte presterar tillräckligt mycket för att betala sin egna lön.

skålar en anställning

För att inte tala om en misslyckad rekrytering där den anställda aldrig når upp till målen och rekryteringskarusellen måste dras igång igen.

Rekrytering är också en möjlighet, så länge man tänker rätt. Ny personal kan innebära ny kompetens, även om det är en existerande position som fylls. Att tänka på hela företagets behov när man söker en ersättare och inte bara den tidigare medarbetarens kunskap och arbetsuppgifter kan ge organisationen ett stort lyft och nya möjligheter.

En sak som är väldigt viktig är att man som rekryterare är ärlig och tydlig när man söker en ny anställd. I ansökan ska man förklara arbetsuppgifterna i den mån man kan (utan att bryta någon sekretess, så klart), vilken position den anställde får och hur lång anställningen är. Är man för vag kommer man att få in många ansökningar för personer som inte är intressant. Man ska heller inte vara rädd att berätta om lön eller diskutera löner, pengar är en viktig del i anställningsprocessen och helst av allt ska både arbetsgivare och anställd vara nöjd med slutlönen.

Om rekryteringen gäller en position med mycket ansvar som ligger högre upp i företaget är riskerna betydligt större. Då handlar det inte längre bara om att den anställda kanske inte gör rätt för lönen. Ett dåligt arbete kan då skada hela företagets funktion och ekonomi. För att inte tala om vilken skada inkompetens kan göra för företagets image. Det sista man vill är att en anställd, chef eller ej, får hela företaget att se dåligt ut.

Med tanke på alla dessa kostnader och risker är det inte underligt att allt fler väljer att anlita företag som arbetar med headhunting. Inledningsvis är kostnaderna högre men besparingarna av att hitta rätt person till jobbet kan vara otroliga. Att så mycket som möjligt minimera risken att rekrytera fel är vitalt för högre positioner.

Tillsvidareanställning, även kallad fast anställning, innebär mycket skydd för den anställde och till viss del även arbetsgivaren. Detta är jättebra för medarbetare som är bevisat värdefull och välfungerande i organisationen, med en nyanställd kan det dock vara riskabelt. Provanställningar kan istället användas vid nyanställningar vilket gör det betydligt enklare att avsluta en anställning som inte fungerar. Provanställningar får vara max sex månader enligt LAS. Denna tid kan man såklart korta ned om man känner sig säker efter bara två eller fyra månader.