Hitta hjälp med avveckling

En bonde vill gå i pension men det finns ingen som kan ta över. En butiksägare vill sälja men hittar ingen köpare. Andra vill bara sluta arbeta. Orsaker att sluta bedriva affärsverksamhet kan variera lika mycket som det finns sätt att genomföra det på. Hur avvecklingen går till skiljer sig också beroende på företagsform.

Working time

Vill man avveckla sitt företag och undrar hur man går till väga finns ett antal ställen att vända sig för hjälp. Dels finns ett flertal källor på nätet med nyttig information. En sådan är Verksamt.se som är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Där finns många råd för den som vill avveckla en firma, vare sig det rör sig om ett aktiebolag eller en enskild firma.

Den vanligaste föreställningen om hur ett bolag slutar sin bana är konkurs. Det kan bero på att en sådan vanligtvis får mer uppmärksamhet än andra typer som överlåtelser eller likvidation. Konkurser kan bli upphaussade därför att anställda drabbas, men om det finns substans i bolaget kan en konkursförvaltare driva affärerna vidare. Antingen för att få in medel till skulder eller för att det finns möjligheter att finna en köpare. Om man vill undvika dessa mer drastiska åtgärder kan man vända sig till ett företag som är specialiserat på avveckling. Det finns företag som baserar sin verksamhet på att avveckla andra verksamheter, exempelvis Citadellet Likvidationer. De kan komma fram till en lösning som innebär att man slipper många besvär och dessutom kanske det finns ett mycket bättre sätt att avsluta firman än man tror. En grundlig analys kan visa vilka möjligheter som finns. Kännedom om marknadens tillgång och efterfrågan inom olika branscher leder likvidationer.com fram till optimalt resultat.