Hitta hjälp till företaget

Det går inte alltid att bara skaffa hjälp internt. Ibland måste man söka sig utanför företaget för att få den hjälp som krävs. Vad är det viktigaste att hämta utifrån istället för att hantera internt?

Arbetsmiljö och trivsel

Att veta hur de anställda mår är faktiskt svårare att få veta, än man tror. Är man nöjd så säger man så klart det, men en missnöjd anställd kommer sällan att berätta sanningen för sin chef. Man är alldeles för rädd att förlora jobbet eller att chefen tycker att man är otacksam, därför kommer chefen sällan höra hela sanningen från sina anställda. Ett anonymt formulär ger inte heller någon direkt helhetsbild.

Det är faktiskt bättre att ta in en intervjuare eller konsult utifrån som får sätta sig ned med de anställda och lyssna på deras kritik och eventuella klagomål. Konsult ska inte ha någon tidigare koppling till företaget och vara bunden att inte avslöja vem som säger vad. På så sätt är det lättare att lista ut hur de anställda ser på deras arbetsmiljö och hur mycket, eller lite, de trivs på jobbet och sin nuvarande position. Det finns mer information om hur det här fungerar på Arbetsmiljökonsult.se.

Effektivitet

Det är ganska svårt att bedöma sin egen effektivitet. Man tror alltid att alla gör de bästa de kan, även ens programvaror och maskiner. Faktum är att med rätt verktyg kan man  mäta och korrigera det mesta, även de program som företaget använder och eventuella produktionsmaskiner.

Sådana programvaror är ofta komplexa och går inte att ladda ned gratis från nätet. Dessa köper eller hyr man av andra företag. Att mäta av företagets effektivitet kommer att visa om det finns några flaskhalsar i arbetsledet eller om det är dags att uppgradera programvaror eller köpa nya maskiner. Axxos är ett företag som kan mäta produktiviteten och genom sitt OEE-system. Deras tjänster kan öka era intäkter.

Teambuilding

Företagets framgångar står i direkt relation till medarbetarna som oftast är hundraprocentigt ansvariga för de framgångar som företaget kan tillskriva sig, och därför är det viktigt att man som företagsledare visar sin personal uppskattning. Företagsframgångar handlar i huvudsak om moral, och är moralen vänlig och uppskattande genererar det i sin tur ekonomiska fördelar och vinster som möjliggör att företaget kan expandera och sikta in sig på nya mål och visioner. Teambuilding är ett effektivt sätt att underhålla arbetsplatsen på, på teambuilding träffar träffas personalen och företagsledarna utanför de professionella rollerna och gör övningar som på ett effektivt sätt stärker teamkänslan på arbetsplatsen.

Du som arbetsgivare kan se det som en väl värd investering  och aktivitet som kommer att gynna företaget som helhet. När du bokar ett Teambuilding konvent kan du som arbetsgivare välja att skräddarsy tillfället utefter de aktuella problem som finns på arbetsplatsen. Teambuilding är ett framgångskoncept som hjälpt många företag genom åren och numera är det ett populärt och regelbundet inslag hos flera stora företag.