Hitta ny uppvärmning till huset

shutterstock_131586641

Det är inte så enkelt att byta värmesystem i hemmet alla gånger, därför kan det vara en bra idé att ha en plan redo för vad man skulle välja om man var tvungen att byta den uppvärmning man har i huset.

Eftersom det finns ett par olika alternativ kan det vara bra att tänka på ett par saker. Till att börja med bör man ta reda på hur mycket energi som huset använder varje månad. Detta kommer att ge ett bra underlag för vilket värmesystem som lämpar huset bäst.

Man bör även titta på värmesparande åtgärder som kan minska värmeförlusten man har. Detta inkluderar områden som väggar, tak, fönster och dörrar. Kan man minska värmeförlusten kommer man även kunna skaffa ett billigare värmesystem när det väl kommer till detta skede.

Fjärrvärme är ett väldigt vanligt värmesystem i Sverige, dock så krävs det ju att det finns en fjärrvärmeledning i närheten som man kan ansluta sig till, ju längre bort desto dyrare blir det.

Många hus har även en panna av ett slag eller annan. Det finns flera typer av biobränslepanna, bland dessa är pelletspanna det alternativ som ger minst emissioner.

Solvärme är något som blir mer och mer populärt i världen, det är trots allt den värmekälla med absolut minst miljöpåverkan. Dessa fungerar som bäst om man kombinerar dem med en pellets- eller vedpanna på grund av det ökade energibehovet under de kallare delarna av året.

Har man gott om utrymme kan man överväga att installera en ackumulatortank. Detta är något som inte kostar väldigt mycket och även lämnar möjlighet till installation av solvärme.